Özel Sigorta Şirketleri

 • ACE EUROPEAN SİGORTA (FERDİ KAZA SİGORTA HASTANE TEDAVİ TEMİNATI)
 • ACE GROUP SİGORTA ÜYELERİ
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AK SİGORTA. A.Ş.
 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ASSİST LİNE
 • AVİVA SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AXA PPP & AXA ASSISTANCE
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • BANK ASYA PLATİNUM CARD & BANK ASYA CLASSIC CARD
 • BENEFİT CARD
 • BENEFİT GLOBAL & AIG CARD
 • BENEFİT GLOBAL & EUREKO SİGORTA İŞ BİRLİĞİ İLE KOBİ SAĞLIK PAKETİ
 • Bİ ALO KART
 • COMPU GROUP MEDICAL (CGM) A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • DUBAİ STARR SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • EGE SİGORTA
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • EUREKO SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA EMEKLİLİK
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA
 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • HDI SİGORTA
 • HDI SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI
 • IMECE
 • ING BANK PLATINIUM CARD
 • INTER PARTNER ASSISTANCE LTD.ŞTİ.
 • IPA CARD
 • IPA PRİVİLEGE CARD
 • IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • KOBİ SAĞLIK PAKETİ ÜYELERİ
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ BİREYSEL
 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ KURUMSAL
 • METLİFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • MOBİLE PLUS ASİST
 • RAY SİGORTA
 • ROCHE DİAGNOSTİK
 • SBN SİGORTA & BOĞAZİÇİ BROKERLIK
 • SBN SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • SBN ŞEKER HAYAT PROJESİ
 • TAV PASSPORT EDITION
 • TURİNS SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • TURK ASİST CARD
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • TÜRKİYE PETROLLERİ A.Ş.
 • VAKIF EMEKLİLİK ( BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALILARI )
 • VIP HAYAT CARD
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZİRVE SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • ZURİCH SİGORTA
 • A - PRESTİGE CARD
 • AIG SİGORTA A.Ş & AIG SİGORTA HSBC ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • CARE & CREATE ( C&C)
 • DR . BACK - UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİS BANK CARD
 • DR. BACK - UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
 • HDI - GS SİGORTA - GALATARASAY ASLAN YÜREK - ASLAN TARAFTARIM GÜVENDE
 • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)

Yurt Dışı Asistans ve Sigorta Şirketleri

 • AXA PPP HEALTHCARE
 • BLUESHIELD BLUE CROSS
 • BUPA INTERNATIONAL
 • CIGNA GLOBAL HEALTH BENEFITS
 • EUROP ASISTANCE
 • GEOBLUE
 • HEALTH WATCH INTERNATIONAL
 • HTH WORLDWIDE
 • INTERNATIONAL MEDICAL GROUP
 • INTERNATIONAL SOS
 • LLC INTERNATIONAL
 • MARM SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • MCI INTERNATIONAL
 • METLIFE
 • MONDIAL ASISTANCE
 • MONDIAL ASISTANCE (TURKEY)
 • MSH INTERNATIONAL
 • REMED ASISTANS ULUS. SAĞLIK VE YARD. HİZ. TUR. VE TİC. LTD.
 • SAT YARDIM VE DESTEK HİZ. A.Ş. (MONDİAL A.Ş.)
 • TEOS GRUBU
 • TUR ASİST YARDIM VE SERVİS LTD. ŞTİ.
 • WAPMED
 • EURO - CENTER

Şirketler

 • ANADOLU SİGORTA MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI
 • AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ
 • BG DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ
 • BOYNER HOLDİNG
 • BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ
 • DIAGEO
 • DOĞAN YAYIN HOLDİNG
 • DOĞUŞ YAYINCILIK
 • DSM BESİN MADDELERİ
 • ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
 • FİBA HOLDİNG
 • GARANTİ EMEKLİLİK A.Ş.
 • İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.
 • İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAREL ELEKTRONİK VE TİCARET A.Ş.
 • MARSH AVANTAJ KART
 • MEDLINE SAĞLIK HİZMETLERİ
 • OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
 • RUMELİ TELEKOM
 • TURKUVAZ RADYO VE TELEVİZYON A.Ş.
 • ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
 • DUPONT TURKİYE KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİC. A.Ş
 • GALATA TAŞIMACILIK VE A.V.V. GRUP
 • PETGAZ A.Ş
 • PULCRA KİMYA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş
 • RÜYA REZİDANS HUZUR EVİ

Spor Kulübü, Dernek ve Odalar

 • BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
 • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
 • DENİZ TİCARET ODASI (İMEAK)
 • GÜMRÜK VAKFI
 • İSTANBUL ALTIN BORSASI
 • İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)
 • İSTANBUL TİCARET BORSASI
 • İSTANBUL TİCARET ODASI
 • THY A.O. PERSONEL SOSYAL YARDIM VAKFI
 • TÜRK EĞİTİM VAKFI
 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VAKFI (TOBB)
 • DALYAN KULÜP
 • İSTANBUL TİCARET ODASI MEMURLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 • KIBRIS TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KAMUSEN)
 • MODA DENİZ KLUBÜ
 • SAİNT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
 • ŞİŞLİ EMEKLİ SUBAYLARI DERNEĞİ
 • TES - İS SENDİKASI (İSKİ)
 • TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANLIĞI
 • TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ DERNEĞİ (TİMDER)

Bankalar

 • AKBANK T.A.Ş.
 • ESBANK ESKİŞEHİR BANKASI T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI *
 • FORTİS BANK EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. *
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • GARANTİ BANKASI EMEKLİ VE YRD. SAND. VAKFI
 • HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.
 • VAKIFLAR BANKASI TAO.
 • ZİRAAT BANKASI (ÇALIŞAN)*
 • ZİRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Okullar

 • ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • DOĞA KOLEJİ
 • ROBERT KOLEJİ
 • ALEV OKULLARI (AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI)
 • CUMHURİYET KOLEJİ
 • OKYANUS KOLEJİ

Resmi Kurumlar

 • BORSA İSTANBUL A.Ş.(İMKB)
 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI (KKTC)
 • MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)
 • MİLLİ REASÜRANS T.A.S. MENSUPLARI EMEKLİ VE SAĞLIK SANDIĞI VAKFI
 • T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
 • TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)
 • BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
 • ŞİŞLİ BELEDİYESİ
 • TBMM (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ )