;

Kateter Yolu ile Aort Kapak Yerleştirilmesi (TAVI)

TAVI (Kateter Yolu ile Aort Kapak Yerleştirilmesi) 2005 yılından bu yana tüm dünyada kullanılıyor.

Yıpranmaya bağlı ileri yaştaki aort darlığı hastalarında, eşlik eden diğer rahatsızlıklar nedeniyle riskli gruba giren ve açık kalp ameliyatı yüksek riskli bulunan kişilerde, yeni bir tedavi yöntemi olarak geliştirilen TAVI (Kateter Yolu ile Aort Kapak Yerleştirilmesi) 2005 yılından bu yana tüm dünyada kullanılıyor.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kullanılan kapak ve yerleştirme sisteminin uygulaması her yıl daha da kolaylaşıyor. Her yıl, dünya çapında 10 binden fazla hastaya uygulanıyor. Dünyada en çok kullanılan iki aort kapak türü bulunuyor ve bunların yapısı cerrahi olarak yerleştirilen biyoprotez kapaklara benziyor.

Nasıl uygulanıyor?

TAVI uygulaması, kateter laboratuvarında; girişimsel kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, ekokardiyografi ve anesteziyoloji ekiplerinin birlikte çalışmasıyla yapılıyor. Multidisipliner yaklaşım, bu tedavinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.
Hasta anestezi altında iken genellikle kasık bölgesinden giriş yapılıyor. 

Aorta (şahdamarı) aracılığıyla kalbe ulaşılıyor ve kireçlenmiş aort kapak balonla genişletildikten sonra biyolojik doku protez kapak yerleştiriliyor. Tüm işlem boyunca yemek borusundan ekokardiyografiyle izlem yapılıyor. Böylece ölçümlerin hassas bir şekilde yapılması da mümkün oluyor.


Aort kapakta transapikal uygulama nedir?

Kasık damarları ve aortada, damar sertliği ve kireçlenme nedeniyle TAVI yönteminin mümkün olmaması durumunda, meme altından küçük bir kesi yapılarak kalbin tepe bölgesinden biyoprotez doku kapak yerleştirilmesitransapikal uygulama olarak tanımlanıyor.

Hangi durumlarda uygulanıyor?

Hastanın bu işlem için hazırlık aşamasının başlangıcı, klinik değerlendirme oluyor. Böylece hastanın yakınmaları, muayene bulguları ve laboratuvar testleri TAVI işlemi için uygunluk gösterip göstermediği ortaya koyuyor. Uluslararası risk belirleme skorları olan EuroScore ve STS (Society of Thoracic Surgeons) skorları ile hastanın risk grubu belirleniyor. EuroScore için 20’nin üzeri, STS skoru içinse %10’un üzerinde risk tespit edilmesi durumunda fayda-zarar ibresi TAVI işleminin daha yararlı olacağı yönünde değerlendiriliyor.

Kateter yöntemi ile aort kapak yerleştirilmesi (TAVI) işlemine hazırlık için birtakım hazırlıklar yapılıyor. 

Bunlar, şöyle sıralanıyor:

- TAVI girişiminden önce ekokardiyografi, aort kapağın incelenmesinde altın standart olarak kabul ediliyor. Kapağın çapı, kireçlenme şiddeti, aorta başlangıcında yapılan ölçümler ve kalbin kasılma gücünün değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

- Ölçümlerin en sağlıklı şekilde yapılması için imkan varsa TAVI öncesinde transesofageal Ekokardiyografi yapılması mutlaka öneriliyor. Bu işlem, kalp kapak ve boşluklarının yemek borusuna, gastroskopiye benzer yöntemle alıcının yerleştirilmesiyle yapılıyor. Bu şekilde kalbe en yakın noktadan değerlendirme yapılmasına olanak sunuluyor. TAVI işlemi sırasında da transesofageal ekokardiyografi ile kapağın sürekli izlenmesi tercih ediliyor.

- TAVI girişiminden önce koroner damarların anjiyografi ile mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda kateterizasyon yapılarak aort kapağa yönelik ölçümlerin sağlanması da büyük önem taşıyor. 

Koroner arterlerde darlık varsa önceden tedavi edilmesi; stent uygulanma olasılığı varsa TAVI işleminden bir süre önce stent uygulanması, daha sonra ikinci seansta da kapak yerleştirilmesi öne çıkıyor. 

TAVI girişiminden önce aort ve bacak damarları için BT anjiyografi yapılması öneriliyor. Aort ve bacak damarlarının çapı, kireçlenme oranı, çoklukla bilgisayarlı tomografi ile yapılan anjiyografide incelenmesi, kapak ve yerleştirme sisteminin geçebilir olup olmadığını belirlemek için damar çaplarının ölçümünün büyük yararı oluyor.

Katater yolu ile aort kapak yerleştirme (TAVI) ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilir ya da 444 0436 numaralı telefonu arayabilirsiniz.