Dr. Öğr. Üyesi
Cem BAŞATAÇ

Dr. Öğr. Üyesi
Cem BAŞATAÇ

Randevu Al
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   • SM Journal of Urology  
   • Türkiye ESRU
   • Avrasya Üroonkoloji Derneği
   • Ürolojik Cerrahi Derneği

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Boylu U, Basatac C, Turan T, Onol F, Gumus E. Comparison of surgical and functional outcomes of minimally invasive and open pyeloplasty. J Laparoendosc Adv Surg Tech A; 22(10):968-971, (2012).

   2. Boylu U, Basatac C, Yildirim U, Onol FF, Gumus E. Comparison of surgical, functional, and oncological outcomes of open and robot-assisted partial nephrectomy. J Min Access Surg. 11:72-7, (2015).

   3. Basatac C, Cicek MC. Vesicocutaneous Fistula Treatment Using With Omental Flap Interposition. J Surg Case Rep. 2:1-3, (2015).

   4. Basatac C, Cicek MC. A huge benign prostatic hyperplasia presenting with renal failure. J Surg Case Rep. 6;1-2, (2015).

   5. Basatac C, Cicek MC. An Uncommon Cause of Urge Urinary Incontinence in Female Patient: Huge Bladder Stone. SM J Urol. 2016; 2(1): 1015.

   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
   1. Başataç C, Boylu U, Turgay T, Küçük EV, Gümüş E. Transperitoneal Robotik Pyeloplasti: İlk Deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi; 37(2):118-122, (2011).

   2. Gümüş E, Boylu U, Başataç C. Ürolojide Robotik Cerrahi Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics; 4(2):1-6, (2011).

   3. Başataç C, Boylu U, Gümüş E. Büyük renal kitle: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi; 6(3):46-49, (2011).

   4. Boylu U, Başataç C, Turgay T, Önol FF, Gümüş E. Robot yardımlı radikal prostatektomi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi; 38(1):8-13, (2012).

   5. Turan T, Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Düşük risk grubundaki prostat kanseri için uygulanan robot yardımlı radikal prostatektomide pozitif cerrahi sınırları predikte eden faktörler. Türk Üroloji Dergisi; 39(2): 69-73, (2013).

   6. Boylu U, Başataç C. Üreteropelvik Bileşke Darlıklarının Tedavisinde Robotik Piyeloplasti. Endoüroloji Bülteni; 18:1-5, (2013).

   7. Boylu U,  Turan T,  Başataç C,  Önol FF,  Gümüş EE. Prostat ağırlığının robot yardımlı radikal prostatektomi sonuçları üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi; 39(4): 209-213, (2013).

   8. Başataç C, Boylu U, Önol FF, Gümüş E. Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde açık, laparoskopik ve robotik pyeloplasti tekniklerinin cerrahi ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi; 40(1): 24-30, (2014).

   9. Önol FF, Başataç C, Önol ŞY, Boylu U, Gümüş E. Tüm Anterior Üretrayı Tutan Darlıkların Tedavisinde Tek Aşamalı Dorsal İnlay Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti. Yeni Üroloji Dergisi; 9(3);21-27, (2014).

   10. Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Comparison of Barbed and Conventional Polyglactin Sutures for Renorraphy in Robot-Assisted Partial Nephrectomy. Yeni Üroloji Dergisi; 9(3);28-32, (2014).

   11. Boylu U, Başataç C, Yıldırım Ü, Önol FF, Gümüş E. Robot yardımlı parsiyel nefrektomi olgularının cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi; 29(3): 154-160, (2014).

   12. Boylu U, Basatac C. Robot Assisted Partial Nephrectomy with Near-Infrared Fluorescence Imaging. Robotics, Lap and Endosurg 2(3): 135-138 (2016)

   13. Başatac C, Cicek MÇ. Kars Devlet Hastanesinde Laparoskopik Üroloji Deneyimlerimiz. Ege Tıp Dergisi: 56(1);1-5, (2017).

    

Video