Prof. Dr.
Ebru ALTINDAĞ

Prof. Dr.
Ebru ALTINDAĞ

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Nöroloji

   2009 - 2010
   TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi
   Nöroloji Anabilim Dalı

   2004
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Uzmanı

   1997 - 2004
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Uzmanlık

   1991 - 1997
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Nöroloji Derneği
   • Türk Epilepsi İle Savaş Derneği
   • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
   • Çocuk Nörolojisi ve Nöroimmünoloji Derneği 

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

    1. . Ulusal Epilepsi Kongresi (Muğla-2012): ''Does Semiology Tell Us the Origin of Seizures Consisting Mainly of Alteration of Consciousness?" adlı yayın ile Kenan Tükel yayın ödülü
    1. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi (İzmir- 2008): "Reduced axon number in Juvenile Myoclonic Epilepsy demonstrated by motor unit number estimation analysis" adlı yayın ile epilepsi kongresi yayın alanında birincilik ödülü
    1. 4. Ulusal Epilepsi Kongresi (Ankara- 2004): "No association of anti-gm1 and anti-gad antibodies with juvenile myoclonic epilepsy" adlı yayın ile epilepsi kongresi yayın alanında birincilik ödülü
    1. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Trabzon-2002): "Epileptic seizures in Behçet's disease" adlı yayın ile kongre yayın ödülü.
    1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bilimsel yayınları teşvik ödülü-2002: ("Epileptic Seizures In Behçet's Disease" adlı yayın ile)
    1. Türk Nöroloji Derneği, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi- 2002: "Jüvenil miyoklonik epilepside subklinik ön boynuz tutulumunun tahmini motor ünite sayısı yöntemi ile incelenmesi" isimli sözel bildiri ile sözel bildiri ikincilik ödülü.
    1. Türk Epilepsi İle Savaş Derneği ve Sanofi Pharma Bilimsel Araştırma Projesi Destek ödülü- 2001: "Jüvenil miyoklonik epilepsilerde anti-gangliozid antikorların araştırılması" tez projesi. 
   • Diğer Yayınlar
   • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
    1. Tuncer O. G., Baykan B., Altindag E., Bebek N., Gökyiğit A., ''Prevalence and characteristics of visual aura in idiopathic generalized epilepsy'' Epilepsy and Behavior (2012) (yayıma kabul edildi)
    1. Baykan B., Martínez-Juárez I.E., Altindag E.A., Camfield C.S., Camfield R., ''Lifetime prognosis of juvenile myoclonic epilepsy'' Epilepsy and Behavior (2012) (yayıma kabul edildi)
    1. Baykan B., Altındağ E., Feddersen B., Ozel S., Noachtar S., "Does Semiology Tell Us the Origin of Seizures Consisting Mainly of Alteration of Consciousness?" Epilepsia, 52 (8), 1459-1466 (2011).
    1. Özemir Z.A., Terzibaşıoğlu E., Altındağ E., Sencer S., Baykan B., "Magnetic resonance spectroscopy findings in photosensitive idiopathic generalized epilepsy," Clinical EEG and Neuroscience, 41, 42-49 (2010).
    1. Matur Z., Baykan B., Bebek N., Gürses C., Altındağ E., Gökyiğit A., "The evaluation of interictal focal EEG findings in adult patients with absensce seizures," Seizure, 18, 352-358 (2009).
    1. Altındağ E., Kara B., Baykan B., Terzibaşıoğlu E., Sencer S., Onat L., Şirvancı M., "MR Spectroscopy findings in Lafora Disease," J Neuroimaging, 19, 359-365 (2009).
    1. Baykan B., Altındağ E.A., Bebek N., Öztürk A.Y., Aslantaş B., Gürses C., Kulaksızoğlu I.B., Gökyiğit A., "The myoclonic seizures subside in the fourth decade in juvenile myoclonic epilepsy: a long-term observational study," Neurology, 70, 2123-2129 (2008).
    1. Altındağ E., Baslo B., Baykan B., Bebek N., Ertaş M., "Reduced axon number in juvenile myoclonic epilepsy demonstrated by motor unit number estimation analysis, "Clinical EEG and Neuroscience, 38, 127-131 (2007).
    1. Aykutlu E., Baykan B., Demir G.A., Topçular B., Ertaş M., "Headache in Behçet's disease," Cephalalgia, 26, 180-186 (2005).
    1. Aykutlu E., Baykan B., Gürses C., Gökyiğit A., Direskeneli G.S., "No association of anti-GM1 and anti-GAD antibodies with juvenile myoclonic epilepsy: a pilot study," Seizure, 14, 362-366 (2005).
    1. Aykutlu E., Baykan B., Gürses C., Bebek N., Büyükbabani N., Gökyiğit A., "Add-on therapy with topiramate in progressive myoclonic epilepsy," Epilepsy & Behav., 6, 260-263 (2005).
    1. Baykan B., Matur Z., Gürses C., Aykutlu E., Gökyiğit A., "Typical absence seizures triggered by photosensitivity," Epilepsia, 46, 159-163 (2005).
    1. Bilgiç B., Kulaksızoğlu I.B., Hanağası H., Saylan M., Aykutlu E., Gürvit H., Emre M., "Obsessive-compulsive disorder secondary to bilateral frontal damage due to a closed head injury," Cogn. Behav. Neurol., 17, 118-120 (2004).
    1. Aykutlu E., Baykan B., Serdaroğlu P., Gökyiğit A., Demir G.A., "Epileptic seizures in Behçet's disease," Epilepsia, 43, 832-835 (2002).
    1. Krespi Y., Aykutlu E., Çoban O., Tuncay R., Bahar S., "Internuclear ophthamoplegia and cerebellar ataxia: report of one case," Cerebrovasc Dis., 12, 346-348 (2001). 
   • Yayınlar
   • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
    1. Tuncer O.G., Baykan B., Altindag E., Bebek N., Gurses C., Gokyigit A. "Analysis of visual auras in idiopathic generalized epilepsy", 65th Annual Meeting of the American Epilepsy Soceity, Baltimore, USA, p32, December 2-6, 2011.
    1. Baykan B., Altindag E., Feddersen B., Ozel S., Arslan N., Noachtar S., "Video-EEG analysis of dialeptic seizures: In 100 patients with generalized and focal epilepsies," 62nd Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Toronto. Neurology (74) Suppl 2: A280, April 10-17, 2010.
    1. Özkan S., Özen E., Altındağ E., Krespi Y., "Endovascular cooling after cardiac arrest and acute myocardial infarction," 17th International Intensive Care Symposium, Istanbul, May 8-9, 2009.
    1. Baykan B., Altındağ E.A., Kara B., Terzibaşıoğlu E., Sencer S., Onat L., Şirvancı M., "MR Spectroscopy findings in Lafora Disease," 62nd Annual Meeting of the American Epilepsy Society, 2nd Biennial North American Regional Epilepsy Congress, Seattle, USA, p62, December 5-9, 2008.
    1. Altındağ E., Bebek N., Öztürk A., Aslantaş B., Gürses C., Kulaksızoğlu I.B., Gökyiğit A., "The myoclonic seizures subside in the fourth decade in juvenile myoclonic epilepsy: a long-term observational study," 27th International Epilepsy Congress, Singapore, Epilepsia p63, July 8-12, 2007. (A4 no'lu yayının ön çalışması).
    1. Baykan B., Aykutlu E., Feddersen B., Desudicht T., Özel S., Luders H.O., Noachtar S., "Analysis of seizures consisting mainly of alteration in conciousness," 10th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Glasgow, UK. European Journal Of Neurology, 13, 11, Suppl. 2, September 2-5, 2006. (Sözel sunum).
    1. Aykutlu E., Baykan B., Demir G.A., Topçular B., Ertaş M.,"Headache in Behçet's disease," 58th Annual Meeting of the American- Academy- of- Neurology, San Diego, CA. Neurology 66 (5): A384-A384, April 1-8, 2006. (Sözel sunum). (A6 no'lu yayının ön çalışması).
    1.  Aykutlu E., Tüzün E., Demir G.A., Bebek N., İçöz S., Christadoss P., Baykan B., "Autoantibodies to central nervous system in cases with lafora disease-late onset variant," International Society of Neuroimmunology: 7th International Congress, Venice, Journal Of Neuroimmunology, 154, 197, September 28- October 2, 2004.
    1. Aykutlu E., Tüzün E., Baykan B., Gürel N.P., İçöz S., Christadoss P., Gürses C., Inanç M., Demir G.A., Gökyiğit A., "Immunohistochemical analysis of serum antibodies to central nervous system antigens in antiphospolipid syndrome," International Society of Neuroimmunology: 7th International Congress, Venice, Journal Of Neuroimmunology, 154, 197, September 28- October 2, 2004.
    1. Aykutlu E., Baykan B., Gürses C., Büyükbabani N., Gökyiğit A., "Topiramate for progressive myoclonus epilepsy: beneficial effects for three patients," 6th European Congress on Epileptology, Vienna. Epilepsia 45, 151, suppl. 3, May 30 June 3, 2004. (A8 no'lu yayının ön çalışması).
    1. Aykutlu E., Baslo B., Baykan B., Gürses C., Demir G.A., Gökyiğit A., Ertaş M., "Motor unit number estimation in juvenile myoclonic epilepsy," 13th Congress of the European Neurological Societies, Istanbul, Turkey, Journal of Neurology, 250, suppl. 2, June 2003. (A5 no'lu yayının ön çalışması).
    1. Aykutlu E., Baykan B., Gurses C., Gokyigit A., Direskeneli G.S., "No significant association of anti-GM1 and anti-GAD antibodies with juvenile myoclonic epilepsy". 13th Congress of the European Neurological Societies, Istanbul, Turkey. Journal of Neurology, 130, suppl. 2, June 14-18, 2003. (A7 no'lu yayının ön çalışması).
   •