Psikoloji

Psikoloji
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikoloji Bölümümüzde psikiyatri uzmanlarımız ile uyumlu bir ekip olarak çalışıyoruz.
Psikoloji, ruh anlamına gelen "psişe" ve bilim anlamına gelen "loji" kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir ve "ruh bilimi" olarak Türkçeleştirilebilir.

Psikiyatri ise, yine "psişe" ve tıbbi tedavi anlamına gelen "iyatri" kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "ruhun tıbbi tedavisi" anlamına gelir.

· Psikiyatri ve psikolojinin ayrımı en temelinde eğitim farklarına dayanır. Psikologlar gerçekten de tıbbi bir tedavi uygulamaz. 
· Danışanları ile sadece psikoterapi ilişkisi düzeyinde bir işbirliğine girerler.
· Oysa psikiyatristler tıp doktorları oldukları için ilaç reçete edebilir ya da diğer tıbbi uygulamaları gerçekleştirebilir. Onlar da terapi yapabilir.

Psikologlar ile psikiyatristler birbirleri ile uyum içinde ve birbirlerine destek olarak çalışır. Psikologun eğitimi ve literatür bilgisi, psikiyatristin tıbbi tedavisine ve psikoterapi uygulamalarına destek çıkmalı, psikiyatristin yöntemleri de psikoloğun içinde olduğu süreci kolaylaştırmalıdır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikoloji Bölümümüzdeki uzmanlarımız kişilerin yaşadığı psikolojik problemlerin üstesinden gelebilmeleri için kişiye özel profesyonel destek vermektedir.
Ayrıca hastanemizde diğer sağlık bölümlerinden hizmet alan hastalara ve hasta yakınlarına da psikolojik hizmet sunmaktadır.


Kanser hastalarımıza Psiko-onkoloji ile destek veriyoruz.


Kanserin sadece fiziksel bir hastalık olduğunu söyleyemeyiz. Bireyin fiziksel yapısına ek olarak ruhsal ve psiko-sosyal birleşenlerini de barındıran bir sağlık sorunudur. Kanser tanısı toplumuzda hastanın ve hasta yakınlarının hızla felaket haberlerine uyum sağlamasına yol açan akut bir kriz yaratır. Hastanın bu krizle baş edebilmesi için uzman bir kadronun eşliğinde tedavisine ilişkin tüm süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi gerekir. 
Bu süreçte tıbbi desteğin psikolojik destekle birleşmesiyle multidisipliner bir tedavi yolu izlenir. Kanser hastası olduğunu öğrenen birey eski benliğinin kaybıyla yüzleşir, bu kayıp bireyde duygusal olarak bir takım değişiklikleri de beraberinde getirir.


Bölümümüzde Neler Yapıyoruz?


· BDT (Bilişsel davranışçı terapi)
· Benton yüz tanıma testi
· Boston adlandırma testi
· EMDR (Eye movement desentizasion and reprocessing) terapisi
· EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)
· İz sürme testi
· Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI)
· Nöropsikolojik testler
· Öktem sözel bellek süreçleri testi
· Psikolojik testler


Psikolojik testler nasıl yapılır?

· Psikoterapi
· Raven progresif matrislerin standart matrisler testi (RSPM)
· Rey işitsel-sözel öğrenme testi
· Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testi
· Stroop test
· Şema terapi
· WAIS ikili benzerlikler alt testi
· Wechler bellek testi
· Wisconsin kart eşleme testi

Psikoloji biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

    Doktorlarımız

    Video